Nasze motto to:

Non scholae sed vitae discimus – Nie dla szkoły lecz dla życia uczymy się.